مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

ویدئو  : گالری تصاویر اردوی فرهنگی ورزشی اردوگاه بادله ساری 1400/8/16
گالری تصاویر اردوی فرهنگی ورزشی اردوگاه بادله ساری سال تحصیلی 1396 - 1397


امکان نظردهی تنها برای دانش‌آموزان فعال می‌باشد، در صورت نیاز به ارتباط با مجتمع می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام کنید.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)