مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

پیش دبستان و دبستان پلکان

نشانی: ساری، خیابان شیخ طبرسی، کوچه شهید بخشنده
تلفن تماس: 01133324391
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14

دبیرستان دوره‌ی اول پلکان

نشانی: ساری، خیابان قارن، قارن 16

تلفن تماس: 01133322289
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14

دبیرستان دوره‌ی دوم پلکان

نشانی: ساری، خیابان معلم، نبش معلم 1

تلفن تماس: 01133206385
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14

مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)