مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان

نشانی: ساری، سلمان فارسی، کوچه غفران
تلفن تماس: 01133115754
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14
پست الکترونیکی: pellekan.complex@gmail.com

دبیرستان دوره‌ی اول پلکان

نشانی: ساری، خیابان قارن، قارن 16
تلفن تماس: 01133322289
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14
پست الکترونیکی: pellekan.educational.institution@gmail.com

دبیرستان دوره‌ی دوم پلکان

به علت تغییر مکان اطلاعات تماس
بزودی درج می‌گردد

مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)