مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

تکالیف نوروزی دانش‌آموزان مدرسه‌‌ی متوسطه‌ی دوم 1400/12/29
تکالیف نوروزی دانش‌آموزان مدرسه‌‌ی متوسطه‌ی دوم


برنامه دهم ریاضی هفته اول

سوالات دهم ریاضی هفته اول
سوالات دهم ریاضی هفته اول
سوالات دهم ریاضی هفته اول


 
برنامه دهم تجربی هفته اول

سوالات دهم تجربی هفته اول
سوالات دهم تجربی هفته اول
سوالات دهم تجربی هفته اول


 
برنامه یازدهم ریاضی هفته اول

سوالات یازدهم ریاضی هفته اول
سوالات یازدهم ریاضی هفته اول


 

برنامه یازدهم تجربی هفته اول

سوالات یازدهم تجربی هفته اول
سوالات یازدهم تجربی هفته اول

امکان نظردهی تنها برای دانش‌آموزان فعال می‌باشد، در صورت نیاز به ارتباط با مجتمع می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام کنید.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)