مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

معاونت اجرایی و فناوری 1400/8/16
معاونت اجرایی و فناوری


•   سرکار خانم جواهر نقوی
•   کارشناس رشته کامپیوتر (نرم افزار)
 

اهم وظایف

همکاری در حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه ، همکاری در برنامه ریزی و  نظارت و اجرای فعالیت های  عمومی مدرسه،تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی و اطلاع رسانی به موقع اولیا و دانش آموزان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ.
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ... ﺍﺭﺟﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ و دانش آموزان ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ.

سوابق شغلی

•   مدیریت واحد اتوماسیون وفناوری در مجتمع پیشتازان به مدت چهار سال
•   مدرس رباتیک وکامپیوتر در مدرسه پیشتازان پسرانه ساری به مدت 9 سال
•   مدرس کامپیوتر در آموزشگاههای فنی وحرفه ای
•   سابقه 3 سال آموزش کامپیوتر در هلال احمر
•   معاون فن آوری دبستان نیکان
امکان نظردهی تنها برای دانش‌آموزان فعال می‌باشد، در صورت نیاز به ارتباط با مجتمع می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام کنید.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)