مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

نفرات برتر ترم اول دبیرستان دوره‌ی اول پلکان 1400/12/18
نفرات برتر ترم اول دبیرستان دوره‌ی اول پلکان در سال تحصیلی 1400 - 1401 

امکان نظردهی تنها برای دانش‌آموزان فعال می‌باشد، در صورت نیاز به ارتباط با مجتمع می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام کنید.

امیررضا خانجانی

1400/12/20

لایق نبودن


مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)