مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت پیش دبستانی و دبستان

•   سرکار خانم سمانه سروی
•   کارشناس رشته زبان و ادبیات انگلیسی
 
یکی از ارکان مهم آموزش و یادگیری ، برنامه ریزی می باشد.نقش معلم ،ارتباط متقابل با دانش آموز ، فضای یادگیری محتوای برنامه درسی را در این مسیر نباید نادیده گرفت.
برای رسیدن به این هدف ، نظارت مستقیم بر نحوه آموزش معلمان و طرز عملکرد دانش آموزان،نظارت بر رفتار و روابط آنها،ارزیابی به موقع و اهتمام در شناسایی توانمندی  دانش آموزان ضروری می باشد.

سوابق شغلی

•   بیش از 14 سال سابقه کار در امور آموزشی مدارس برتر ساری وقائم شهر
•   مدرس زبان ومدیر گروه آموزش زبان انگلیسی مدرسه پیشتازان کامپیوتر ساری
•   مدیریت دبستان غیر دولتی دخترانه نیکان دو به مدت یک سالمجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)