مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت نظارت و ارزیابی   •محمد علی دیّانی
   •متولد سال ۱۳۶۴


 

سوابق تحصیلی

   •دانش‌آموخته‌ی دکتری ادیان و عرفان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل (رساله دکتری: بررسی مقایسه‌ای-پدیدارشناختی انسان شناسی عرفانی از دیدگاه صدرالدین غونوی و یوحنّابوناونتوره)
   •دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (پایان‌نامه با موضوع: بررسی مقایسه‌ای مصونیت قرآن کریم از دیدگاه متکلمان مسلمان و عهد جدید از نگاه متکلمان انجیلی)
   •دانش‌آموخته‌ی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دانشگاه پیام‌نور بهشهر

سوابق شغلی-حرفه‌ای

   •مدیر پژوهش، نشر و اسناد موسسه‌ی فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم ساری
   •مدیر اجرایی انتشارات سرو سرخ اداره‌ی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران
   •مدیر اجرایی انتشارات سردار شهید طوسی
   •کارشناس مسئول فرهنگی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
   •مدیر مسئول موسسه فرهنگی میراث مشترک ادیان
   •دبیر سازمان مردم نهاد چشمه‌ی خورشید ساری

اهم وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی

   •تهیه فرم های و آیین نامه های ارزیابی و نظارت
   •ایجاد هسته های تخصصی ارزیابی و نظارت
   •ارزیابی و نظارت و ارائه گزارش ماهانه از کلیه واحد ها
   •انجام فرآیند ارزیابی سالانه
   •انجام فرآیند انتخاب کارمند و معلم نمونهمجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)