مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت طرح، برنامه و بودجه


این واحد مسوولیت برنامه ریزی وپیگیری اجرای طرحهای مناسب در جهت تحقق اهداف کلان را بر عهده داردو هدف واحد طرح وبرنامه فراهم کردن زمینه جهت تحقق چشم اندازها ، اهداف و سیاستهای مرکزی است.

    •محمد علی دیّانی
    •متولد سال 1364


سوابق تحصیلی

    •دانش‌آموخته‌ی دکتری ادیان و عرفان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل (رساله دکتری: بررسی مقایسه‌ای-پدیدارشناختی انسان شناسی عرفانی از دیدگاه صدرالدین غونوی و یوحنّابوناونتوره)
    •دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (پایان‌نامه با موضوع: بررسی مقایسه‌ای مصونیت قرآن کریم از دیدگاه متکلمان مسلمان و عهد جدید از نگاه متکلمان انجیلی)
    •دانش‌آموخته‌ی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دانشگاه پیام‌نور بهشهر

سوابق شغلی-حرفه‌ای

    •مدیر پژوهش، نشر و اسناد موسسه‌ی فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم ساری
    •مدیر اجرایی انتشارات سرو سرخ اداره‌ی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران
    •مدیر اجرایی انتشارات سردار شهید طوسی
    •کارشناس مسئول فرهنگی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
    •مدیر مسئول موسسه فرهنگی میراث مشترک ادیان
    •دبیر سازمان مردم نهاد چشمه‌ی خورشید ساری

اهم وظایف معاونت طرح، برنامه و بودجه

     •مسوولیت برنامه ریزی وپیگیری و اجرای طرحهای مناسب در جهت تحقق اهداف کلان 
     •فراهم کردن زمینه ها جهت تحقق چشم اندازها ، اهداف و سیاستهای مرکزی است.
     •تدوین سند جامع توسعه مجتمع، رصد وگزینش مدارس یادگیرنده، طراحی بودجه و جدول تامین اعتبار سالانه،پیگیری تحقق بودجه و نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد مدارس یاد گیرنده
 

 مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)