مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
معاونت فرهنگی

•   سرکار خانم زهرا نقوی
•   کارشناس رشته حقوق
 
امور تربیتی همواره به نقش، جایگاه و اهمیت فعالیت های فرهنگی و پرورشی ، در رشد و تربیت روحی، روانی و اخلاقی دانش آموزان ؛ و ضرورت و تقویت و توسعه کمی و کیفی این برنامه ها و فعالیت های موثر، سازنده و اثر بخش در مدرسه تاکید دارد .
به همین خاطر سعی بر این داشته که به اجرای طرح ها و برنامه هایی جهت برگزاری با کیفیت فعالیت های فرهنگی با حضور مستمر و تاثیرگذار خود دانش آموز زیر نظر مدیر و معاون فرهنگی مدرسه بپردازد .
این امر در جهت بالا بردن حس اعتماد به نفس و ایجاد خلاقیت ، مشارکت ، ایجاد توانمندی دانش آموز برای انجام کارهای گروهی است .بعد از خانواده، مدرسه به ویژه مربیان تربیتی و پرورشی نقش مهمی در تربیت کودکان و شکل گیری شخصیت آنها دارند.

سوابق شغلی

•   کارشناس رشته حقوق با سابقه 8 سال کار در امور فرهنگی و تربیتی مدارسمجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)