مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت طرح و برنامه
 
دفتر مشاوران با هدف راه اندازی هسته مشاوران وانتخاب و گزینش مشاوران متعدد در عرصه های مختلف مورد نیاز مجتمع و همچنین ارائه مشاوره های تخصصی ومشاوره های عمومی به دانش آموزان و اولیا وهمچنین ارتباط با مجامع پژوهشی استانی وملی اقدام به فعالیت می کند.
 
 
سید رئوف سیدی تاجی

سوابق تحصیلی

•   دانش‌آموخته مدارس سمپاد (تیزهوشان)
•   کارشناسی روانشناسی

اهم فعالیت‌ها

•   راه اندازی هسته مشاوران
•   ارائه مشاوره های تخصصی
•   ارائه مشاوره های عمومی
•   ارتباط با مراکز آموزش عالی
•   ارتباط با مجامع پزوهشی
•   ارتباط با اندیشکده توسعه فرهنگ انسانیمجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)