مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)


اتوماسیون جامع مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان


مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان با هدف سهولت در انجام امور مالی و اداری دانش‌آموزان اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ی جامع اتوماسیون نموده است.
این اتوماسیون با حذف پول فیزیکی از چرخه‌های مختلف کاری و ایجاد بستر الکترونیکی جایگزین در این مجموعه امکان انجام امور مختلفی از جمله رزرو غذا، خرید آنلاین کتاب‌های کمک درسی و امور مالی مربوط به دانش‌آموزان را در بستری جدید فراهم آورده است.
دانش‌آموزان عزیز برای استفاده از خدمات اتوماسیون می‌توانند به بخش پنل کاربری خود در همین وب‌سایت مراجعه کنند.

مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)